Gaat taxshelter wel samen met verlaagde vennootschapsbelasting?

De verlaging van de vennootschapsbelasting heeft een impact op de beschikbare investeringen voor taxshelter. Dat bevestigde minister Gatz in de Commissie Cultuur van 6 februari. Een overgangsmaatregel heeft de negatieve effecten afgezwakt - maar die geldt enkel voor de audiovisuele sector.

In het zomerakkoord heeft de federale overheid de tarieven voor de vennootschapsbelasting aangepast: het basistarief daalde in 2018 van 33,99% naar 29%. In 2020 wordt dat 25%. De maximale taxshelterinvestering daalt daardoor van 241.935 euro in aanslagjaar 2018 naar 178.147 euro in aanslagjaar 2021, of maar liefst 26% op drie jaar tijd. Daarnaast daalt het verlaagde tarief voor kmo's van 25% naar 20% voor de eerste schijf van 100.000 euro winst. Die daling maakt het fiscaal taxshelterrendement voor een kmo vanaf aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) zelfs negatief. OKo maakte toenmalig minister van Financiën Van Overtveldt in november 2018 al attent op de (ongewilde) negatieve effecten voor producties die afhankelijk zijn van taxshelterinvesteringen. De kwestie werd nu ook besproken in de commissie Cultuur van het Vlaams parlement.

Overgangsmaatregel

Minister Gatz bevestigde dat de verlaging van de vennootschapsbelasting een negatieve impact heeft op de taxshelterinvesteringen en dat hij toenmalig minister Van Overtveldt daarover heeft aangesproken. Die heeft toen een overgangsmaatregel uitgewerkt voor de audiovisuele sector - die evenwel niet geldt voor de podiumkunsten. Minister Gatz erkent dat de problematiek structureler opgelost moet worden, al zegt hij er meteen bij dat de timing daarvan door de huidige politieke situatie niet duidelijk is. Hij gaf ook aan zo'n structurele oplossing onontbeerlijk is als de taxshelter uitgebreid wordt naar andere disciplines en sectoren.

Games

En dat is al binnenkort aan de orde. Want afgelopen week werd in de commissie Financiën een wetsvoorstel van Vincent Van Quickenborne goedgekeurd om taxshelter ook toegankelijk te maken voor de productie van games. Of dat goed nieuws is voor de andere sectoren die gebruik maken van de taxshelter is nog maar te zien. De druk op de budgetten en de concurrentie zullen alleen maar verhogen. Bovendien is het jammer dat de taxshelter nog steeds niet mogelijk is voor de beeldende kunsten en voor niet-klassieke muziekgenres zoals jazz en pop. Een aanpassing waar oKo nochtans al sinds het invoeren van de taxshelter om vraagt.

Taxshelter in cijfers

De minister gaf ook mee dat het departement werkt aan een diepte-analyse van taxshelter. De resultaten daarvan zouden eind maart beschikbaar zijn. Op dit moment zijn er al enkele cijfers beschikbaar:

  • Ingediende aanvragen: 204 in 2017, 325 in 2018;
  • Unieke aanvragers: 53 in 2017, 65 in 2018;
  • Aanvragen door vzw's: 112 in 2017, 161 in 2018;
  • Geschatte bruto-investering voor alle aanvragen: 38.794.611 euro in 2017, 42.923.891 in 2018

Beeld: Ensemble Leporello & Cie des Mutants - Een scheppingsverhaal © Üstökös