Stapje dichter bij kunstkoopregeling

Kunstenaars financieel een duw in de rug geven door hun kunstwerken aan te bieden via een rentevrije lening: dat is kort gezegd het doel van de kunstkoopregeling. Afgelopen zomer sloot de Vlaamse regering een beheersovereenkomst af met de cvba Hefboom. Die zal samen met oKo-lid Kunst in Huis het systeem verder uitrollen.

Binnenkort krijgen kunstfans het gemakkelijker om werk van een kunstenaar in huis te halen. Via de kunstkoopregeling kunnen ze een rentevrije lening van 500 tot maximaal 7.000 euro afsluiten voor de aankoop van een kunstwerk van een levende kunstenaar die in Vlaanderen of Brussel bij een erkende kunsthandelaar. De kredieten worden verstrekt door Hefboom cbva. De Vlaamse regering sloot in de zomer een beheersovereenkomst met hen af. Daarmee zijn we een stapje dichter bij de opstart van de kunstkoopregeling.

Voor de kunstenaar

OKo-lid Kunst in Huis verzorgt het kwaliteitskader van de regeling. Zij werken de selectieprocedure voor aanbieders uit, maken een aanvraagsysteem en staan in voor de marketing. Hans Ruebens, projectcoördinator van de kunstkoopregeling bij Kunst in Huis: "Van de kunstkoopregeling moet vooral de individuele kunstenaar profiteren. Die moet het gemakkelijker krijgen om zijn werk te verkopen en te leven van zijn kunst. Tegelijk rekken we met de regeling de doelgroep op. Met de kunstkoopregeling kan ook de kunstliefhebber met een kleiner budget kunst in huis halen. We halen de financiële drempels weg."

En de rol van galeries en off-spaces daarin? "De verkopen gebeuren uitsluitend via erkende verkooppunten", zegt Hans Ruebens. "We willen vermijden dat iedereen zomaar werken kan aanbieden via de kunstkoopregeling. Professionele verkooppunten zijn dus onontbeerlijk. We zullen er met Kunst in Huis op toezien dat de verkoop gebeurt via organisaties die voldoende zakelijke kennis hebben en het werk op een aantrekkelijke manier presenteren. Dat kan een galerie zijn, maar mogelijk ook andere verkooppunten zoals offspaces, musea of samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars.”

Brede campagne

Kunst in Huis zit nu volop in de voorbereidingsfase. Hans Ruebens: "Op dit moment zoeken we een communicatiebureau om een aantrekkelijke naam en huisstijl te ontwikkelen. Daarna gaat een testfase van start. In eerste instantie zullen alle processen getest worden met een beperkt aantal pilootpartners. Gaandeweg zullen we de kunstkoopregeling op grotere schaal uitrollen. Als alles op punt staat en de kinderziektes zijn weggewerkt, volgt een grote promotiecampagne en kunnen nieuwe verkooppunten toetreden tot het netwerk."

Nog meer kredieten

De kunstkoopregeling past in het adagium van minister Gatz om meer in te zetten op aanvullende financiering voor de kunsten. In dat kader zullen er binnenkort trouwens ook kredieten beschikbaar zijn voor culturele professionelen. Zij kunnen die via Hefboom cbva aanvragen tot maximaal 100.000 euro. Natuurlijke personen kunnen tot 15.000 euro rentevrij ontlenen en een lening van 15.0001 tot 50.000 euro afsluiten aan een lage rente van 2%. Rechtspersonen kunnen rentearm (2%) lenen tot 50.000 euro en een krediet van 50.001 tot 100.000 euro krijgen aan een lage rentevoet van 3%.