Minister Gatz heeft 5,25 miljoen extra voor de cultuursector

Tijdens de begrotingsgesprekken van Goede Vrijdag haalde minister Gatz bijna 8,3 miljoen euro middelen binnen. 5,25 miljoen daarvan zijn voor de cultuursector. Vooral infrastructuurprojecten mogen een duwtje in de rug verwachten.

Minister Gatz wil 4 miljoen extra investeren in culturele infrastructuur. Dat bedrag komt bovenop de 98,8 miljoen euro die hij daarvoor de afgelopen jaren uittrok. Verder heeft hij 1,25 miljoen euro over voor de opstart van de Cultuurbank, een netwerk van financieringspartners die samenwerken om financiële producten aan te bieden op maat van de cultuursector. De partners in deze ‘Cultuurbank’ dienen een financieringsmix uit te werken die afgestemd is op de noden van het cultuurveld, gaande van rentevrije microkredieten voor individuele spelers tot rentedragende en risicodragende leningen en/of kapitaalparticipaties.

Kunstenaarstoelage

De huidige kunstenaarstoelage wordt opgenomen in het aanbod van de cultuurbank. Die vorm van microkrediet krijgt uitbreiding naar andere subsectoren, zowel voor particulieren als voor culturele professionals die via een rechtspersoon werken. Het microkrediet bedraagt maximaal 15.000 euro, en is rentevrij voor individuele kunstenaars en culturele professionelen en rentearm voor organisaties onder rechtspersoonlijkheid. Leningen boven 15.000 euro zijn rentearm. De rente zal variëren al naargelang het risico en de gehanteerde risicopremie.

Kunstkoopregeling

De langverwachte kunstkoopregeling krijgt ook onderdak binnen de cultuurbank. Die regeling maakt het voor particulieren mogelijk om een kunstwerk van een levend kunstenaar op afbetaling aan te kopen bij erkende aanbieders.

Beeld: New Impact in deSingel (c) Frans Vermost