Doorbraak in artiestenstatuut

Samen met de sociale partners verantwoordelijk voor film, audiovisuele kunsten, podiumkunsten en muziek bereikte oKo op Goede Vrijdag een akkoord  in het taakloondossier bij minister Kris Peeters.

De context: RVA koos in de loop van het najaar 2017 voor een strengere interpretatie van de taakloonregelgeving. Daardoor kwam een groot aantal artiesten met hun werkloosheidsdossier in de problemen. OKo verzocht samen met de sociale partners om een overleg met minister Kris Peeters. Dat grepen we meteen aan om een aantal zwakke punten in de wetgeving aan te kaarten. De afgelopen maanden kregen we van de minister de gelegenheid om in stilte te werken aan een duurzame oplossing voor dit delicate dossier.

Onderhandelde oplossing

Op onze vraag deblokkeerde de minister de impasse door RVA erop te wijzen dat zij met hun interpretatie het sociale overleg doorkruisten en vroeg hen in afwachting van een onderhandelde oplossing terug te keren naar de oude werkwijze. Tegelijkertijd kregen we binnen een bijzondere werkgroep het mandaat om enkele knopen te ontrafelen via een voorstel dat een onderscheid maakt tussen een korte- en een langetermijnoplossing. Het voorstel dat daaruit kwam heeft minister Peeters verdedigd bij de RVA.

Criteria uitwerken

Tijdens ons overleg met de minister op 30 maart 2018 kwam het goede nieuws dat alle partijen zich alvast kunnen vinden in de voorgestelde kortetermijnoplossing. Daarin zijn een aantal criteria opgenomen om de werkwijze met taakloon te beoordelen. Deze criteria vragen nu om verdere uitwerking op maat van de verschillende paritaire comités en natuurlijk een bekrachtiging door middel van de nodige collectieve arbeidsovereenkomsten. Daarmee is de eerste stap gezet in een constructieve samenwerking.

Dossier opnieuw indienen

In afwachting van de nieuwe cao's zal RVA de oude werkwijze blijven hanteren. Kunstenaars met een hangend werkloosheidsdossier stappen best niet naar de arbeidsrechtbank, maar kunnen hun dossier opnieuw indienen bij de RVA met het oog op een positieve afhandeling. Ondertussen werken we binnen het sociale overleg verder aan de regelgeving voor cultuurwerkers en de denkoefening over werkstatuten in de kunstwereld.

Beeld: Timelab