Advies & informatie op maat

oKo-leden kunnen op elk moment advies-op-maat van hun organisatie of project vragen door simpelweg te bellen of te mailen naar het oKo-secretariaat. De medewerkers verzorgen een permanente hulplijn voor inhoudelijke of praktische vraagstukken over het Kunstendecreet, de cao's en alle andere vormen van ondersteuning van de kunsten.
Om de leden op de hoogte te houden van alle informatie en activiteiten, maakt oKo gebruik van verschillende communicatiekanalen. Via  de nieuwsbrief, nieuwsflashes en de website brengt oKo actuele sectorale, fiscale, sociaal-rechtelijke en juridische kennis met de regelmaat van de klok direct tot bij de leden.

Contacteer ons

Werkgroepen

Elk oKo-lid maakt deel uit van minstens één disciplinaire of werksoort-gelinkte werkgroep. De bijeenkomsten van de werkgroep zijn dé plek waar leden in collegialiteit aan informatie- en praktijkuitwisseling, opinievorming en standpuntvoorbereiding werken. Daardoor zijn de werkgroepen een biotoop voor de ontwikkeling van werkmodellen, good practices en gezamenlijke acties op discipline- of werkvormmaat

Log in voor de volledige agenda

Infosessies

Nieuwe reglementeringen, complexe richtlijnen en decretale verplichtingen: de context en de realiteit dwingen zakelijk leiders vaak om antwoorden in de praktijk te ontwikkelen die aangepast zijn aan het kunstenveld en zijn specifieke uitdagingen. Het kunstenveld is daarbij vaak op zichzelf aangewezen om sluitende oplossingen te vinden voor sectorspecifieke managementvraagstukken. Om de sector daarbij te ondersteunen en kwaliteitsvol zakelijk management te faciliteren, organiseert oKo infosessies, gratis en exclusief voor de leden. De invulling ervan is sectorspecifiek, vaktechnisch en hoofdzaak gericht op zakelijk beleid en beheer, operationeel management en strategische en positioneringsvraagstukken.

Contacteer ons

Kennisbank

Elk oKo-lid heeft toegang tot de online kennisbank waar naast actuele informatie over de regelgeving, bijvoorbeeld ook de volgende managementinstrumenten beschikbaar zijn:

  • Een schema over de werkwijze voor Belgische organisatoren om de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten van buitenlandse artiesten correct aan te pakken. Daarbij werd ook een modelbrief voor de buitenlandse artiest met uitleg over de reglementering ontwikkeld.
  • Een model arbeidsreglement voor podiumkunsten- en muziekorganisaties die ressorteren onder PC 304.
  • Een tool om, rekening houdend met de taxshift, op een eenvoudige manier de loonkost te begroten voor organisaties die vallen onder PC 304.
  • Een modelcontract om een compositieopdracht te geven. 
  • Modelcontracten rond auteursrechten met werknemers, met een auteur en over portretrecht.
  • En meer!

Log in en raadpleeg de kennisbank

Aanvullende financiering