Een blik op het memorandum van 2019

Op de algemene vergadering van 6 december in Z33 willen we de input van alle oKo-leden capteren voor ons memorandum naar aanleiding van de verkiezingen van 2024. De bedoeling is om gezamenlijk een document op te maken dat aan alle politieke partijen zal bezorgd worden, met hierin voorstellen die opgenomen kunnen worden in de partijprogramma's. Ter voorbereiding hiervan blikken we terug op het vorige memorandum. 

Dit memorandum van 2019 draagt de titel 'Investeren in kunst is investeren in ons allemaal'. Hierin worden zeventien beleidsaanbevelingen voorgesteld, gegroepeerd rond thema's zoals 'Kunst als investeringsdomein', 'Meerstemmige kunst' en 'De kunsten als werkplek'. Daarnaast publiceerde oKo vijf 'position papers' waarin dieper ingegaan wordt op 'Het Kunstendecreet', 'Participatie', 'Spreiding', 'Positie van de Kunstenaar' en 'Internationaal mobiliteitsbeleid'. 

We nodigen iedereen uit om deze documenten (opnieuw) te bekijken. Welke thema's spelen vandaag de dag nog steeds een grote rol? Wat heeft de sector vandaag te bieden? Op welke steun van beleid en samenleving willen we rekenen? Zijn er onderwerpen die niet meer relevant zijn of andere die juist niet mogen ontbreken? Houd hierbij ook de 10 speerpunten in gedachten, deze zullen een belangrijke basis vormen voor het memorandum voor 2024. 


Beeld: laGeste (=kabinet k & les ballets C de la B) - promise me -  Ido Batash & Juliette Spildooren - © Kurt Van der Elst