Tijdelijke verlaging en uitstel patronale RSZ-bijdragen

Heel wat bedrijven stevenen af op een aanzienlijke loonindexering in januari. Om deze loonlast te temperen voorziet de regering een vermindering van de RSZ-bijdragen die je als werkgever betaalt met 7%.  Dit geldt op de loonsverhoging die voortvloeit uit de indexering en dat voor het eerste en tweede kwartaal van 2023. Voor het derde en vierde kwartaal zal je uitstel van je bijdragen kunnen bekomen tot 2025.

Meer informatie via Acerta: Nieuw begrotingsakkoord: welke maatregelen zijn relevant voor werkgevers?


Beeld: GlobeAroma - Assemblée Atelier 3