Corona: updates & info

Waar vind je welke info en hoe zie je door alle corona-info nog het bos? Een overzicht van onze belangrijkste informatiekanalen:

  • Alle info specifiek voor oKo-leden vind je op de kennisbank.
  • Alle updates die we vanuit oKo naar onze leden versturen vind je hier gebundeld.
  • De Sectorgidswebsite is vanaf 4 februari 22 niet meer raadpleegbaar. Wel worden er nog nieuwsbrieven verstuurd naar aanleiding van de beslissingen van het overlegcomité en de publicatie van KB’s. Je vindt een overzicht van alle nieuwsbrieven op www.sectorgidscultuur.be onder “Update”.
  • We verwijzen voor verdere relevantie informatie graag naar:

Zie ook: