Evalueer de bijkluswet

Eén jaar na de inwerkingtreding ervan evalueert de FOD Sociale Zekerheid de bijkluswet. Betrokken actoren en administraties kunnen een enquête invullen.

Sinds juli 2018 is de bijkluswet van kracht. Daarmee kunnen werknemers die minstens vier vijfde werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen in het verenigingsleven of met occasionele klusjes bij particulieren. Sindsdien hebben al meer dan 15.000 mensen samen 30,5 miljoen euro onbelast bijverdiend.

Enquête

De bijkluswet voorziet in een evaluatie na één jaar. De FOD Sociale Zekerheid bevraagt daarom alle betrokken actoren en administraties. Organisaties die gebruik maken van de maatregel kunnen zo bijvoorbeeld aangeven met welke problemen ze geconfronteerd worden.

Je kan de enquête hier invullen.

Beeld: FroeFroe op de Zomer Van Antwerpen - Titus © Marc Maillard 3

Zie ook: