Welkom bij oKo, KAOS!

OKo heeft een nieuw lid: KAOS, kort voor KunstAtelier OpperStraat. De Elsense organisatie focust op kunstprojecten met kunstenaars die al dan niet een psychische kwetsbaarheid hebben. Ze biedt kunstenaarsresidenties in de psychiatrie aan. Daarnaast organiseert en ondersteunt ze tentoonstellingen, muziekconcerten, filmavonden, debat-/gespreksavonden enz.

Mike Michiels, coördinator van KAOS: “Met ons lidmaatschap hopen we onze missie binnen het bredere kunstenveld bekend(er) te maken en thema’s als participatie, ontwikkeling en inclusie ter sprake te brengen. We willen hier met een frisse blik naar kijken en er samen over nadenken. Vanuit onze residentiewerking creëren we een plek waar kunstenaars met verschillende achtergronden en thema’s aan de slag kunnen en ontmoetingen aan kunnen gaan die een positief effect kunnen hebben op hun oeuvre-ontwikkeling. Vanuit de wisselwerking met ervaren organisaties hopen we onze werking en positie te verstevigen en een stem op te nemen."

KAOS wordt lid van de werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie.

Beeld: KAOS - Return To Sender, WIELS Project room, 2014 © Erik Thys