Startschot ontwikkeling beleidskader tegen grensoverschrijdend gedrag

OKo gaat met Sensoa in zee om een beleidskader op poten te zetten tegen grensoverschrijdend gedrag op organisatieniveau. Het beleidskader is gericht op leidinggevenden en wordt ingebed in het sectorale actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag.

In de nasleep van #MeToo namen oKo, het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de vakbonden, Engagement en Kunstenpunt al heel wat gemeenschappelijke initiatieven om grensoverschrijdend gedrag in de sector te bestrijden. We werkten samen een actieplan uit en zetten al een aantal concrete acties op poten. We zaten samen met partners als A Choreographer’s Statement. En we leverden input voor het actieplan dat de minister uitrolde.

Begeleid door Sensoa

OKo is binnen het sectorale actieplan verantwoordelijk voor de initiatieven gericht op leidinggevenden. In dat kader ontwikkelen we nu een beleidskader tegen grensoverschrijdend gedrag op organisatieniveau. Daarvoor gaan we in zee met Sensoa, dat het traject inhoudelijk begeleidt op maat van de sector. Samen ontwikkelen we een beleidskader dat leidinggevenden op drie niveaus helpt om een concreet beleid mee vorm te geven: kwaliteit, preventie en reactie. Dat doen we samen met geïnteresseerde leden in een focusgroep Grensoverschrijdend gedrag. Het hele oKo-netwerk kan met het resultaat aan de slag op twee manieren: via ‘train the trainer’-trajecten die leiden tot een beleidsplan tegen grensoverschrijdend gedrag op maat van de organisatie en via concrete handleidingen en tools die eenvoudig beschikbaar zijn via onze kennisbank. We voorzien ook infosessies.

Samen met alle partners

Ons werk blijft vanzelfsprekend ingebed in het actieplan dat we samen met alle boven genoemde partners uitrollen en waar we al heel constructief over samenwerken. Dat de vraag er is, bleek nog uit het artikel van ACOD-vakbondsafgevaardigde Robrecht Vanderbeeken in Rekto:Verso waarin hij oproept voor een structureel kader om seksisme in de sector te bestrijden.

Timing

Heel binnenkort zitten we met de sociale partners en betrokken organisaties samen om helder te communiceren over alles wat er vandaag al beweegt op vlak van antiseksisme en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag. Tegelijk werven we in het oKo-netwerk geïnteresseerden om deel uit te maken van een focusgroep Grensoverschrijdend gedrag. Samen organiseren we in de loop van 2019 een vijftal workshops over het thema. Vanaf januari 2020 begeleidt Sensoa ons dan bij het uitrollen van ‘train the trainer’-trajecten in organisaties binnen de sector. 


Beeld: Un Sacre du Printemps - Kaaitheater - Daniel Linehan © Frederic Iovino