European Labour Authority in de maak

In 2017 werkten of leefden 17 miljoen Europese burgers in een andere Europese lidstaat dan hun thuisland. Dat is een verdubbeling op tien jaar tijd. Reden genoeg voor de Europese Commissie om een European Labour Authority (ELA) in het leven te roepen. Die moet burgers, organisaties en overheden helpen om de arbeidsmobiliteit en faire arbeidsvoorwaarden te garanderen.

De ELA heeft drie doelen:

  • Burgers en organisaties informeren over job-, stage-, recruterings- en opleidingsmogelijkheden en begeleiding op vlak van rechten en plichten als je in een andere lidstaat wil werken of wonen.
  • Nationale overheden ondersteunen bij grensoverschrijdende samenwerkingen. Prioriteit is een eerlijke en gemakkelijke toepasbare regelgeving voor alle sectoren.
  • Bemiddeling ingeval van grensoverschrijdende disputen.

De Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement bereikten een voorlopig akkoord over de ELA in februari. Doel is om de ELA al in 2019 op te starten en op volle kracht te draaien tegen 2023.

Meer info vind je hier.

Beeld: fABULEUS - Klutserkrakkekilililokatastrof © Clara Hermans

Zie ook: