KVR: vermijd boetes

Betaal je een kleine vergoeding (KVR) aan kunstenaars? Zorg er dan voor dat de afgetekende prestatielijsten beschikbaar zijn in geval van RSZ-controle. Anders riskeer je een boete.

De RSZ moet een duidelijk zicht hebben op alle KVR-prestaties van een kunstenaar. Als de vergoedingen een bepaald grensbedrag overschrijden, worden de kunstenaars immers onderworpen aan de RSZ-regeling voor werknemers. Bij een controle checkt de RSZ daarom de afgetekende prestatielijsten van de kunstenaars. Als je ze niet kan voorleggen dreigen hoge boetes.

Prestatieoverzicht

Voordat de kunstenaar aan de slag gaat, moet je hem dus zijn kunstenaarskaart en prestatieoverzicht vragen. Dat overzicht moet je invullen en beide partijen laten ondertekenen.

Sommige kunstenaars wachten nog op hun kunstenaarskaart en hebben het prestatieoverzicht nog niet beschikbaar. Dat wordt immers bij de kunstenaarskaart gevoegd. In dat geval vraag je best een kopie van de ontvangstbevestiging van de aanvraag voor een kunstenaarskaart. 

Verplichte documenten

Zorg dus dat je in elk geval volgende documenten kan voorleggen:

  1. Bewijs van aanvraag van de kunstenaarskaart (ontvangstbevestiging afgeleverd door de Commissie Kunstenaars)
  2. Door de artiest ondertekende verklaring op eer met datum en omschrijving van de prestatie en het bedrag. Een model vind je bij Cultuurloket.

Om helemaal zeker te zijn kan je ook een kopie bijhouden van een overzicht van de prestaties. Je vindt een modeldocument op onze kennisbank.

Meer info 

Check de kennisbank.

Beeld: Muziektheater Transparant - Marche © Nikolaus van der Pas

Zie ook: