8.000 euro voor burn-outpreventie bij flexwerkers

In de zomer van 2018 lanceerde minister van Werk Kris Peeters een projectoproep om subsidies toe te kennen aan projecten tegen burn-out. Hij keurde onder meer een project voor de kunstensector goed.

Sociaal Fonds Podiumkunsten diende het project in het najaar van 2018 in. OKo leverde mee input voor de aanvraag. Doel is om een verkennend traject uit te rollen over het welzijn van flexwerkers in de kunstensector. Dat is nodig: uit eerdere bevragingen blijkt dat zij een bijzonder kwetsbare doelgroep vormen. In de bevraging over werkbeleving in de sector uit 2016 bleek dat sterke emotionele belasting en jobonzekerheid meespelen in hoge herstelnood bij flexwerkers. Ook in het onderzoek ‘Loont passie?’ kwam hun precaire situatie aan de oppervlakte.

Moeilijk te bereiken

Omdat flexwerkers van job naar job en van organisatie naar organisatie springen is het bovendien niet altijd gemakkelijk om ze te betrekken bij de klassieke omkadering die organisaties uitrollen voor hun medewerkers. Ook voor een aantal financiële ondersteuningsmechanismes vallen ze soms tussen de mazen van het net. Het ingediende project zet daarom sterk in op manieren om flexwerkers op een meer duurzame manier te bereiken. Verder moet het project hun specifieke ondersteuningsnoden in kaart brengen. Op basis van die info kunnen we in een volgend project doelgerichte acties uitwerken.

Stuurgroep

We starten het project met een stuurgroep, waar buiten vertegenwoordigers van het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de vakbonden en oKo ook andere sectorale partners en een aantal flexwerkers in zetelen. De stuurgroep zal de verdere methodiek uitrollen om noden en acties voor onze sector snel te identificeren. Alles gebeurt onder begeleiding van een expert arbeids- en organisatiepsychologie van externe preventiedienst Liantis.

Interprofessioneel Akkoord

Het project krijgt 8.000 euro subsidie van minister van Werk Kris Peeters. Die lanceerde afgelopen zomer een oproep naar innovatieve projecten voor burn-outpreventie op de werkvloer. Die lag in het verlengde van het engagement van de sociale partners om in het kader van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 werk te maken van de aanpak van burn-out. Ze werkten daarvoor een globaal kader uit binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR). Ons project is een van de 50 projecten die uit de 200 inzendingen geselecteerd werden door onafhankelijke experten en sociale partners.


Beeld: Platform 0090 - GOLEM - Thomas Ryckewaert © Koen Broos

Zie ook: