Anne-Marie Croes versterkt oKo-team

Vanaf maart versterkt Anne-Marie Croes het oKo-team als stafmedewerker beleidszaken. Ze neemt de taken van Paul Corthouts over in zijn afwezigheid.

Anne-Marie zal haar schouders zetten onder thema’s als de implementatie van het kunstendecreet en het reglement publiekswerking in het VAF. Anne-Marie: ‘Ik wil me bij oKo inzetten om beleidsdossiers inhoudelijk op te volgen en relevante wet- en regelgeving kritisch onder de loep te nemen. En ik kijk ernaar uit om de belangen van de oKo-leden met veel overtuiging te behartigen.'

Anne-Marie Croes startte haar carrière in het Gentse SMAK. Daarna werkte ze acht jaar voor het departement CJM, eerst als teamverantwoordelijke internationaal, daarna als stafmedewerker Kunsten. In 2015 maakte ze de overstap naar het veld als algemeen en zakelijk leidster van Action Scénique. Sinds 2017 werkt ze als coördinator voor ROBIN, waar ze instaat voor de algemene en zakelijke leiding.

De oKo-medewerkers

Het oKo-team is de laatste maanden grondig uitgebreid. Begin dit jaar nog versterkte Niek Verlinden onze rangen. Een overzicht van het hele team en bij wie je voor wat terecht kan:

  • Leen Laconte: directeur. Leen behartigt de belangen van oKo-leden bij beleidsmakers, partners en belendende sectoren. Ze zetelt in verschillende raden zoals SARC en ISOC. Leen is woordvoerder van oKo.
  • Liesbeth Dejonghe: stafmedewerker juridische en sociale zaken. Liesbeth leidt het sociaal overleg aan werkgeverskant. Ze is de contactpersoon voor juridische en sociale thema’s als welzijn op het werk, cao’s en barema’s.
  • Niek Verlinden: stafmedewerker netwerkcoördinatie. Niek coördineert de werkgroepen, beantwoordt servicevragen, brengt leden met elkaar en met de juiste experten in contact en vertaalt hun behoeften naar het belangenbehartigende werk van oKo.
  • Anne-Marie Croes: stafmedewerker beleidszaken. Anne-Marie volgt de dossiers van Paul op in zijn afwezigheid: Kunstendecreet en VAF, de beoordelingsprocedure, de volgende structurele ronde, de verkiezingen en de landschapstekening.
  • Esther De Soomer: communicatie. Esther is verantwoordelijk voor de interne en de externe communicatie. Ze coördineert en redigeert de updates voor de kennisbank, houdt de website up-to-date, schrijft en verzendt de interne en externe nieuwsbrief, onderhoudt de perscontacten en de sociale media.
  • Eveline Vanfraussen: administratie. Eveline is het aanspreekpunt voor de lidgeldberekeningen. Ze is verantwoordelijk voor boekhouding en facturatie, bereidt alle oKo-vergaderingen en infosessies logistiek voor en onderhoudt de contactendatabank.

Paul Corthouts, stafmedewerker beleidszaken, is langdurig afwezig.


Beeld: Kaaitheater © Danny Willems