VVC gaat door, oKo blijft partner

Afgelopen jaar kreeg een aantal belangenbehartigers het verdict dat ze niet langer subsidies zouden krijgen. Onder hen ook VVC, de vereniging die de belangen van de culturele centra behartigt. Ondanks de financiële aderlating gaan de collega's van VVC door - en oKo blijft nauw met hen samenwerken.

De beslissing om de subsidies stop te zetten was een zware klap voor de organisaties, hun achterban én de sector. In het verleden is meermaals gebleken hoe belangrijk de input van belangenbehartigers met nauwe banden in het veld zijn om het beleid te inspireren en bij te sturen. OKo heeft er ook altijd op aangedrongen dat subsidies voor belangenbehartigers belangrijk zijn - zelfs al hebben we er in onze werking voor gekozen er geen gebruik van te maken.

Partner in spreidingsdebat

Intussen is er meer duidelijkheid over het lot van VVC: de organisatie gaat door en legt de nadruk op vier pijlers: advies en dienstverlening aan VVC-leden, sectorale opvolging, beleidsopvolging en intern organisatiebeleid. Dat VVC ondanks de opdoffer doorgaat, vinden we goed nieuws. VVC blijft een geprefereerde oKo-partner: samen staan we sterker om de spreidingsdiscussie blijvend onder de aandacht te houden.

Beeld: fABULEUS - Merlijn of het barre land © Clara Hermans