Wekelijkse arbeidsduurgrens kassa- en baliebedienden verlaagd

Kassa- en baliebedienden mogen vanaf nu minder dan 13 uur per week werken. Die regeling gold eerder al voor werknemers in loongroep D. Op voorstel van oKo is de situatie nu gelijkgetrokken.

Toen er nog aparte cao’s voor Podiumkunsten en Muziek bestonden, was er een uitzondering op de regel dat deeltijdse werknemers minimaal 13 uur per week moesten werken voor functies zoals kassabediende en portier. Sinds de cao’s gecoördineerd zijn is die uitzondering niet langer gekoppeld aan functies, maar aan loongroep D. Daarbij werd meteen de grens voor minimaal te presteren uren per dag verlaagd van 3 naar 2. Maar aangezien kassa- en baliebedienden niet in loongroep D zitten, kon de uitzondering voor hen niet meer gelden.

Geïntegreerd in cao

Op voorstel van oKo hebben de sociale partners nu afgesproken dat de wekelijkse arbeidsduurgrens wordt verlaagd. De daggrens van 3 uur blijft wel gelden voor kassa- en baliemedewerker. De wijziging is al ondertekend en werd geïntegreerd in de gecoördineerde versie die te raadplegen is op de kennisbank

Beeld © JEF


Zie ook: