Waar oKo in 2019 op inzet

Aan het begin van het nieuwe jaar definieerde oKo 6 domeinen die 2019 zullen bepalen en waar we extra op willen inzetten. Van verkiezingen tot de volgende structurele ronde: 

Verkiezingen (en ons memorandum)

In de aanloop naar 26 mei trekt oKo met een stevig onderbouwd memorandum naar de beleidsmakers. Wat ons te wachten staat? Daarvan konden we proeven op het politieke debat op onze laatste algemene vergadering.

Voor een integriteitsbeleid (en tegen grensoverschrijdend gedrag)

Hoe maak je werk van een goed integriteitsbeleid in je organisatie? OKo ontwikkelt een ondersteuningspakket dat aansluit op het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag. Met onder meer een handleiding voor het uitwerken van een integriteitsbeleid, modellen van een integriteitsplan en een ethische code, praktische instrumenten voor psychosociale risicoanalyse en preventie, het bespreekbaar maken van intimiteit in artistieke processen en tools voor een onthaalbeleid voor freelancers en flexwerkers. We hebben ook aandacht voor het werk met speciale doelgroepen zoals kinderen en jongeren. 

Sociaal overleg (en VIA)

Hoe ziet het sociaal overleg op ondernemingsniveau er binnenkort uit? Daarover voeren we gesprekken met de vakbonden. Zo willen we paragraaf 22 van de cao Podiumkunsten-Muziek evalueren. Bovendien krijgen de kwaliteit- en koopkrachtmaatregelen uit het laatste VIA-akkoord dit jaar vorm. Denk maar aan de regeling voor de eindejaarspremie.

Fair practices (en het charter)

Na heel wat voorbereidend werk in de werkgroepen Artiest Centraal, Beeldende Kunsten, Ontwikkeling, Productie en Presentatie en Muziekclubs zetten we in 2019 verder in op het charter Fair Practices. We werken een toolbox met handleidingen, modellen en checklists uit. Die heeft als doel om alle betrokkenen in de onderhandelingen met de nodige kennis en informatie te voeden zodat iedereen op een faire en weloverwogen manier afspraken kan maken. Het resultaat wordt getoetst in alle werkgroepen, zodat de tools sectorbreed inzetbaar zijn.

Bovendien gaan we opnieuw in overleg met Kunstenpunt en Cultuurloket voor een follow-up van het onderzoek  naar de positie van de kunstenaar.

Good governance (en de decretale criteria)

Eind 2020 moet de aanvraag voor de nieuwe structurele ronde binnen. En de verwachtingen op vlak van good governance liggen hoog. Daarom start oKo in 2019 een meerjarig ondersteuningstraject om je klaar te stomen voor de decretale criteria.

Naast good governance hebben we aandacht voor archiveren, diversiteit en het percentage eigen inkomsten. Reken op het uitwisselen van best practices in de werkgroepen, inspirerende infosessies en nuttige tools op de kennisbank. Natuurlijk pleiten we ook in ons overleg met CJM en het kabinet voor een helder beleidsmatig kader voor al deze onderwerpen.

Aanvullende financiering (en taxshelter)

Hoe zit het nu eigenlijk met die taxshelter? Is het überhaupt iets voor mijn organisatie? In 2019 komt er een dossier aan met alle do's en don'ts. Met een stappenplan én een interne FAQ. 


Beeld: kunstZ - Greet Vissers © Victoriano Moreno