Ombudsfunctie tegen grensoverschrijdend gedrag in zicht

Op 21 december kondigde minister Gatz aan dat de opdracht voor de ombudsfunctie voor de cultuur- en audiovisuele sector toegewezen wordt aan de Genderkamer. Ook kondigde hij enkele maatregelen aan naar aanleiding van de zaak-Troubleyn.

De ombudsfunctie is een onderdeel van het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag dat de minister deze zomer lanceerde. Die ombudsfunctie moet aanvullend werken op het reeds bestaande meldpunt 1712, dat nog steeds gepromoot zal worden als algemeen informatienummer over grensoverschrijdend gedrag. De ombudsman of -vrouw zal verder afstemmen en overleggen met 1712, maar ook met sectororganisaties en met Engagement. Zo kunnen kennis en expertise gedeeld worden.

Genderkamer

Door de ombudsfunctie onder te brengen bij de Genderkamer, het orgaan binnen de Vlaamse Ombudsdienst dat bevoegd is voor gendergerelateerde klachten, is bovendien een nauwe samenwerking met de cultuur- en mediasector mogelijk. Vanuit de Genderkamer kan er ook flexibel ingespeeld worden op sectorale uitdagingen en kan de nodige sectorspecifieke expertise ontwikkeld worden die het meldpunt 1712 en de brede sector ten goede komt. De Genderkamer krijgt voor haar opdracht drie jaar lang een subsidie van 71.409,99 euro per jaar.

Brief naar minister Gatz

Vorige week nog kwamen op initiatief van de werkgroep Dans en de choreografen achter A Choreographer's Statement 50 choreografen, freelancers en artistiek en zakelijk leiders samen om kennis en ervaringen over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de sector uit te wisselen. Liesbeth Dejonghe van oKo en Christa Criel van het Sociaal Fonds Podiumkunsten lichtten onder meer het sectorale actieplan toe. Vanuit de groep werd beslist om samen met alle sociale partners, het Sociaal Fonds en Engagement een signaal te sturen naar minister Gatz met de vraag om het werk aan de ombudsfunctie prioriteit te geven. De minister liet intussen weten dat hij die oproep ter harte neemt. Dat blijkt ook uit zijn aankondiging van 21 december.

Steun voor Engagement

Er is niet alleen geld voor de ombudsfunctie, ook kunstenaarsbeweging Engagement krijgt meer middelen: Sven Gatz maakt er een driejaarlijkse projectsubsidie van 60.000 euro per jaar voor vrij. Daarmee kan het de laagdrempelige steun en advies bij psychosociale problemen als gevolg van grensoverschrijdend gedrag in de kunstenwereld verderzetten.

Onderzoek Troubleyn

De minister liet intussen ook weten dat het onderzoek dat hij liet voeren naar aanleiding van de zaak-Fabre is afgerond. Hij heeft aan de raad van bestuur van Troubleyn gevraagd om tegen 31 december 2019 de volledige principes van goed bestuur toe te passen, een vernieuwde en uitgebreide Raad van Bestuur aan te stellen en de Algemene Vergadering te verbreden. Gatz vraagt Troubleyn ook om tegen die datum een gedegen integriteitsbeleid te ontwikkelen en aan te tonen dat de organisatie volledig in regel is met alle voorschriften voor de invoering en toepassing van een arbeidsreglement met een ethische gedragscode, zoals de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dit bepaalt. Aan de opgelegde maatregelen wordt de uitbetaling van subsidieschijven gekoppeld. De minister laat weten dat deze maatregelen niet als opgelegde straf te verstaan zijn, maar als kan om zich als een van onze toonaangevende dansgezelschappen te herpakken.


Zie ook: