‘Reflecties’: bijdrage van het departement aan het toekomstige regeerakkoord

Op 24 oktober stelde CJM het boek Reflecties voor. OKo was erbij en gaf, samen met collega’s uit de cultuur-, jeugd- en mediasector feedback.

Reflecties is in eerste instantie te lezen als een politiek neutraal werkstuk waar de formateur na de verkiezingen van 2019 mee aan de slag gaat. Elke administratie van de Vlaamse overheid bezorgt daags na de verkiezingen zo’n ‘bijdrage aan het regeerakkoord’. Het boek Reflecties is de voorbereiding van de bijdrage die CJM in mei 2019 zal leveren. Ook de input die de administratie op de boekvoorstelling kreeg, zal deel uitmaken van de bijdrage.

Werkcultuur departement

Tegelijk is het boek een stap om het werken in de administratie anders, transversaler aan te pakken. Binnen het departement is er nood aan een gedeelde visie over de sectoren kunsten, cultuur, jeugd en media heen. Secretaris-generaal Luc Delrue heeft het boek aangegrepen om daar een denkoefening rond te starten.

Pleidooi voor basisfinanciering

Die nood aan transversaliteit deelt de sector – dat bleek op de boekpresentatie die CJM hield op 24 oktober. Leen Laconte van oKo was er aanwezig, net als heel wat andere collega’s uit de kunsten-, cultuur-, jeugd- en mediasector. Ze gingen na de presentatie met elkaar in gesprek in thematische werksessies. “Het deed deugd om te merken dat collega’s die je niet elke dag tegen het lijf loopt dezelfde zorgen delen”, zegt Leen Laconte. “Allemaal voelen we de nood om sectoroverschrijdend te werken en gezamenlijk kwesties zoals diversiteit of digitalisering te tackelen. We voelen ook allemaal aan dat de ruimte daartoe bij veel van ons ontbreekt. We hebben de boekpresentatie dan ook aangegrepen als gelegenheid om te pleiten voor een goede basisfinanciering.”

OKo zal Reflecties grondig doornemen en nodigt alle leden uit hetzelfde te doen. Het boek is online beschikbaar.


Beeld: KIOSK - Dorothy Iannone - Reading of An Icelandic Saga © Rachel Gruijters