Welkom, Choux de Bruxelles!

OKo is een lid rijker: artiestencollectief Choux de Bruxelles sluit zich aan bij het netwerk. Piet Maris, artistiek leider: “Met ons lidmaatschap willen we beter toegang krijgen tot sectorspecifieke informatie en de belangenverdediging steunen, met aandacht voor de vertegenwoordiging van kleine muziekgroepen. Het voordelige tarief dat oKo onderhandelde met Acerta is voor ons een grote troef.”

Choux de Bruxelles sluit zich aan bij de werkgroep Muziek.

Beeld: vzw Choux de Bruxelles/Jaune Toujours ©Alex Vanhee