Nieuwe vzw-wetgeving op komst

Minister van Justitie Koen Geens werkt volop aan een hervorming van het vennootschapsrecht. Dat betekent dat de oude vzw-wet vervalt en het verenigingsrecht opgenomen wordt in het wetboek voor vennootschappen en verenigingen. Moeten vzw's zich schrap zetten voor ingewikkelde administratieve procedures en nieuwe verplichtingen? Naar verwachting zal dat wel meevallen.

Voor alle helderheid: het nieuwe wetboek ligt er nog niet. Hoe de nieuwe regelgeving er zal uitzien, is dus nog niet duidelijk, maar het wetsontwerp staat wel al ver. Naar verwachting wordt het nog voor het zomerreces gestemd. En minister Geens communiceert zelf al breed over de geplande wijzigingen. Zo verspreidde hij een brochure met de belangrijkste aanpassingen voor vzw's. 

Ongerustheid

Een paar wijzigingen zorgen bij verenigingen voor onrust en het feit dat ze verspreid zullen zitten over meerdere wetboeken, versterkt dat gevoel enkel. Er is vooral bezorgdheid over de compatibiliteit met andere bestaande regelgeving, met name die op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen. Zo ontstond het idee dat vzw's beoordeeld zullen worden als vennootschappen en daardoor aan allerlei zware verplichtingen zullen moeten voldoen.

Commerciële activiteiten

Zo'n vaart zal het naar verwachting niet lopen. Minister Gatz bevestigde onlangs in de commissie cultuur dat er achter de schermen veel contact is met het federale niveau om de wijzigingen zo goed mogelijk op andere, bestaande regelgeving af te stemmen. Zo blijkt dat vzw's nog steeds commerciële activiteiten mogen uitvoeren, zolang die hun belangeloos doel ondersteunen. Er bestaat geen beperking voor het type commerciële activiteiten en het zal niet nodig zijn om die onder te brengen in een apart vehikel. Ook de geplande aansprakelijkheid voor bestuurders van vzw's is geen reden tot paniek. Die regel zal wellicht leiden tot meer rechtszekerheid, met maximale drempels voor de persoonlijke aansprakelijkheid, kortere termijnen en een duidelijk omschreven foutbegrip.

Hoe gaat het nu verder?

Het wetsvoorstel wordt naar verwachting nog voor de zomer gestemd. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in werking. Voor de bestaande rechtspersonen gaat dan ook een overgangsperiode van vijf jaar in.

Beeld: wpZimmer - Gosie Vervloessem - Recipes for disaster (c) Paul McGee 

Zie ook: