Departement CJM kondigt visitaties 2.0 aan

Kunstenorganisaties zijn vertrouwd met visitaties van het departement. Daarmee wil de administratie toetsen of de organisatie voldoet aan alle voorwaarden en decretale normen om hun subsidie te ontvangen én wil ze het kunstenveld beter in kaart te brengen. De visitaties worden regelmatig geëvalueerd en zijn nu aan een update toe.

De administratie haalt twee redenen aan om de aanpak van de visitaties nog deze beleidsperiode te herzien. Ten eerste verdwijnt het begrip 'actieplan' uit het Kunstendecreet. Het is dus niet meer mogelijk om vanuit dat actieplan te opereren. Daarnaast klonk nooit eerder zo luid de roep om een sterk gestoffeerde landschapstekening en visienota die kunnen dienen als fundament voor de toekenning van de subsidies voor de volgende beleidsperiode. 

Verder dan de cijfers

Met de vernieuwde aanpak wil de administratie nagaan hoe ver de organisatie staat als organisatie. Ze wil met name kennis verzamelen die zich cijfermatig moeilijker laat vatten en die betrekking heeft op de dagelijkse werking van kunstenorganisaties. Denk maar aan HR, duurzaam ondernemen, interne communicatie en welzijn op het werk.

Wat betekent dat nu concreet?

In de praktijk verandert er niet zo veel. Wel zal de administratie wellicht vragen naar een gesprek met medewerkers die niet de zakelijke of artistieke leiding voeren. Het is de ambitie om dit jaar nog 65 organisaties op de nieuwe manier door te lichten. Tegen het einde van de beleidsperiode moet dan iedereen aan de beurt gekomen zijn. De administratie zal elke organisatie persoonlijk op de hoogte brengen van de nieuwe aanpak. De eerste uitnodigingen voor de visitaties 2.0 gingen eind april de deur uit.

OKo is blij met het direct contact en dankt de administratie voor haar interesse in de particulariteit van de kunstenorganisaties en voor deze kans tot uitwisseling en dialoog. We zullen met de administratie verder samen bekijken hoe we als op een kwaliteitsvolle wijze kunnen bijdragen aan dit constructieve idee.

Zie ook: