Lanceer een innovatief partnerproject - en krijg subsidies

Stap eens buiten de sector en ga een samenwerking aan met een niet-culturele organisatie. Dat is het idee achter de innovatieve partnerprojecten, een subsidieprogramma dat in 2018 voor de tweede keer georganiseerd wordt.

In 2017 deelde minister Gatz voor het eerst subsidies uit aan innovatieve partnerprojecten. Daarmee kunnen culturele organisaties de brug slaan naar andere sectoren. De subsidie levert de nodige tijd en middelen om nieuwe onderwerpen te verkennen en samen organisaties uit een ander domein grenzen te verleggen. Vorig jaar konden 19 projecten, waarvan 11 ingediend door kunstenorganisaties, rekenen op steun voor in totaal 327.493,48 euro. Het ging om samenwerkingen met partners uit de bedrijfswereld, de zorg, de media, onderzoek en onderwijs, de wetenschap, sport en de technologische sector. Daarmee realiseerden de culturele organisaties onder meer nieuwe theaterproducties en kunstwerken, verkenden ze nieuwe verdienmodellen en lanceerden ze een opleidingstraject.

Deadline: 12 september

Ook dit jaar kan je weer een aanvraag voor een innovatief partnerproject indienen. Dat kan tot 12 september via KIOSK. Culturele organisaties die de samenwerking aangaan met organisaties buiten de sector, komen in aanmerking. Het is ook mogelijk om het partnerschap uit te breiden naar meer dan twee deelnemers. Let wel op: afstudeerprojecten, doctoraten, reeds lopend en gefinancierd academisch onderzoek en restauraties komen niet in aanmerking.

Hoeveel kan je aanvragen?

De projectsubsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en minimaal 7.000 euro per project. De niet-culturele partner(s) moet minimaal 25% van de totale kosten dekken met eigen inbreng. Het project komt niet in aanmerking als het al subsidiëring geniet.

Meer weten?

Neem een kijkje op de website van het departement. Daar vind je ook inspirerende voorbeelden, zoals de lijst met projecten die vorig jaar geld ontvingen.

Beeld: deSingel Studio top dansklas (c) Frans Vermost