Sociaal charter: wat vindt de kunstenaar?

OKo werkt achter de schermen hard aan een sociaal charter voor de kunstensector, dat fair practices omschrijft en ze met concrete instrumenten toepasbaar maakt. Voor de zomer sluiten we een eerste fase van het charter af. Dat leggen we op 13 september voor aan een klankbordgroep van kunstenaars.

Wie in een kunstenaarsstatuut werkt, bouwt zelden op een duurzame manier sociale rechten op. En wie freelancet in de kunstensector krijgt minder werk dan een aantal jaar geleden: hetzelfde werkvolume moet door het groeiende aantal freelancers immers over meer mensen verdeeld worden. Er is dringend nood aan een code of conduct of een set aan fair practices voor duurzamere werkverhoudingen in de kunstensector. OKo nam daarom het initiatief tot een sociaal charter, dat niet alleen een set met regels bevat, maar ook een toolbox met instrumenten levert die die regels toepasbaar maken.

Bottom-up

Het sociaal charter ontstaat van onderuit: dat is niet de snelste methode, maar het garandeert wel een grote toepasbaarheid en een breed draagvlak. Begeleid door een consultant die de noden van individuele kunstenaars kent en een consultant die gepokt en gemazeld is binnen kunstenorganisaties onderzoekt een groep kunstwerkers sinds eind 2017 goede faire practices voor de podiumkunsten, de muziek en de beeldende kunsten. Dat gebeurt in drie stappen: eerst komt de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan bod, dan de relatie tussen producent en coproducent en ten slotte de verhouding tussen producent en presentator. Voor de eerste stap - de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer - moeten de instrumenten tegen deze zomer rond zijn.

Feedbackgroep met kunstenaars

Elke stap wordt getoetst in de werkgroep Artiest Centraal. Maar we willen ook de stem van de individuele kunstenaar horen. Daarom organiseren we voor hen op 13 september 2018 een feedbackgroep. In de selectie van de kunstenaars voor die groep is rekening gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging van verschillende disciplines en praktijken. Kunstenaars die interesse hebben om deel te nemen kunnen zich altijd kandidaat stellen via het oKo-secretariaat.

Hoe gaat het verder?

Vanaf het najaar staan fase 2 en 3 van het sociaal charter op het programma. Om dat vlot af te ronden zal de werkgroep Artiest Centraal doorstarten als focusgroep, waar elk oKo-lid actief aan kan deelnemen. De reguliere overleggen van de werkgroep Artiest Centraal blijven als vanouds doorgaan. Streefdatum voor een afgewerkt sociaal charter is juni 2019.

Beeld: Kosmonaut Productions - WWHHDF (c) Sofie Jaspers