Wijzigingsvoorstellen Kunstendecreet: oKo reageert

Nog voor de zomer wil de Vlaamse overheid een gewijzigd Kunstendecreet op tafel hebben liggen. OKo volgt de ontwikkelingen op en ging er voor de Paasvakantie over praten met de leden van de Commissie Cultuur.

Dat naar alle waarschijnlijkheid de vijfentwintig rankingcategorieën afgeschaft worden, dat het jaarlijks actieplan vervangen wordt door een meerjarig beleidsplan, dat de hearing een structurele plek krijgt in de procedure en we binnenkort wellicht opnieuw een aantal vaste leden in de commissies krijgen, juicht oKo toe. Maar sommige wijzigingsvoorstellen doen bij ons de wenkbrauwen fronsen. Op 29 maart bespraken we onze bedenkingen met de leden van de Commissie Cultuur.

Volwaardig zakelijk advies

“Neem het zakelijk advies”, zegt Leen Laconte, directeur bij oKo. “Het lijkt er op dat de administratie geen volwaardig zakelijk advies meer zal opstellen Jammer, vinden wij. De zakelijke kwaliteit en professionalisering van onze sector is een speerpunt voor ons, dat met kennis van zaken gecheckt moet worden. We pleiten daarom voor het behoud van een volwaardig zakelijk advies, dat ook ter inzage komt van de organisaties. onontbeerlijk.”

Repliek en verhaal

De administratie wil ook de repliek- en verhaalprocedure verlichten. Leen Laconte: “Begrijpelijk, want die procedure heeft de vorige keer voor een berg werk gezorgd. Maar aangezien maar liefst 36% van de aanvragen met een gunstig preadvies en 19% van de aanvragen met een ongunstig preadvies een herziening kregen, lijkt het ons geen goed idee om het kind met het badwater weg te gooien. Als je investeert in hearing, visitaties en prospecties, in beter opgeleide en meer ervaren beoordelaars, in een helderder landschapstekening en een betere visienota, verminder je de noodzaak aan repliek- en verhaalprocedures al bij het begin. Als je bovendien de procedure zelf verlicht, kan de last voor de administratie verder omlaag, terwijl de sector wel nog de kans krijgt op weerwoord zonder naar de Raad van State te moeten stappen.”

Nota

In totaal liggen er twaalf wijzigingsvoorstellen op tafel, plus nog een aantal technische aanpassingen. OKo vatte zijn standpunt over elk voorstel samen in een nota die je hier kan downloaden.

Beeld: Studium Generale Rietveld Academie, Mette Ingvartsen

downloads

Reactie oKo-leden wijzigingsvoorstellen kunstendecreet.pdf
145.06 KB