Waarom oKo niet betrokken is bij de studie naar grensoverschrijdend gedrag

In november kondigde minister Gatz een brede studie aan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de kunstensector. OKo werd uitgenodigd om in de stuurgroep te zitten. We zijn niet op die vraag in gegaan. Het secretariaat wil focussen op andere prioriteiten die een snellere aanpak verdienen.

In de nasleep van #metoo afgelopen najaar lanceerde Minister Gatz het idee voor een studie bij iedereen die werkt in de kunstensector. Zo wil hij een beter zicht krijgen op de reikwijdte van het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nochtans werd het probleem al in kaart gebracht in de studie naar werkbeleving die het Sociaal Fonds Podiumkunsten in de zomer van 2016 uitvoerde. OKo stelt zich daarom de vraag of een nieuwe studie veel kan bijbrengen aan het materiaal dat vandaag al op tafel ligt.

Principiële vragen

De studie wordt uitgevoerd door onderzoekers van de UGent. Aan de kwaliteiten van hun werk twijfelen we niet – ze leverden eind 2016 het uitstekende onderzoek naar de sociaaleconomische positie van de kunstenaar af. Toch hebben we een aantal principiële vragen bij de studie. Zo vinden we het een probleem dat je bij dit soort onderzoek voornamelijk antwoorden krijgt van wie zich aangesproken voelt door het thema. Dat kan een vertekend beeld geven. De onderzoekers hebben ons verzekerd dat ze een zo ruim mogelijk publiek proberen te bereiken, maar bevestigen dat ze nooit een volledig plaatje kunnen schetsen. Daarnaast willen de wetenschappers de vragen zo weinig suggestief mogelijk maken – ook dat is een belangrijke bezorgdheid van ons.

Sterk actieplan

Maar er is meer: oKo stelt zich de vraag welke impact de resultaten van het onderzoek zal hebben. Wij gaan ons actieplan alvast niet afzwakken als zou blijken dat er ‘slechts’ een handvol gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de sector gerapporteerd wordt. Voor ons blijft elk geval er een te veel (en we hopen dat het beleidsniveau dezelfde redenering volgt). Met andere woorden: de uitkomst van de studie zal niets afdoen aan ons standpunt dat er concrete actie nodig is. Voor ons is het dus de logische weg onze beperkte capaciteit te focussen op ons actieplan en ons beleidswerk. We blijven bijvoorbeeld bij de minister pleiten voor een aanspreekpunt voor heel de sector.

Eindrapport in mei

Daarom zetelt oKo dus niet in de stuurgroep van de studie. Dat betekent niet dat we niet uitkijken naar de resultaten en dat die niet van nut kunnen zijn voor ons werk. Zo zal het onderzoek bevragen of de bestaande procedures tegen grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voldoende gekend zijn en waar er ruimte is voor verbetering. Het eindrapport wordt midden mei verwacht.

Lees hier wat er in ons actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag staat. Heb je vragen? Contacteer Liesbeth Dejonghe.


Beeld: We need to move urgently op het EMWAP festival, Platform 0090 © Bram Mönster