7 aanbevelingen voor lokaal cultuurbeleid

Op 13 maart werden in het Vlaams Parlement de resultaten van CultuurContentement voorgesteld, een brede bevraging naar de bevindingen, wensen en verwachtingen op vlak van lokaal cultuurbeleid. Daaruit kwamen zeven aanbevelingen voor lokaal cultuurbeleid: een checklist voor de lokale beleidsmakers van morgen.

De bevraging kwam er niet toevallig. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober wilden zes sectororganisaties waaronder oKo weten wat er aan het lokale cultuurbeleid kan verbeteren. Burgers over heel Vlaanderen deelden hun mening: wat loopt er goed? Wat kan er beter? Waarop moeten steden en gemeenten extra inzetten de komende jaren?

Graadmeter

Meer dan 5.500 respondenten lieten van zich horen. Daarmee is CultuurContentement een goede graadmeter voor de tevredenheid van Vlaamse en Brusselse cultuurconsumenten. En die tevredenheid is door de band genomen vrij groot. Iets meer dan de helft vindt het aanbod aan culturele activiteiten in hun gemeente voldoende ruim en gevarieerd, maar iets meer dan een kwart is daar slechts min of meer mee akkoord. Vooral inwoners van steden en grote gemeenten kunnen zich vinden in het aanbod. De meest kritische stemmen komen van de jongeren: zij pleiten voor een meer divers en actief cultuurbeleid.

Meer aanbod, lef, experiment

Alle bezoekers van culturele centra zetten een voldoende ruim en gevarieerd cultureel aanbod hoog op het prioriteitenlijstje. Ze benadrukken niet alleen dat ieder zijn gading moet kunnen terugvinden, maar maken ook duidelijk dat dat meer mag zijn dan wat vandaag geprogrammeerd staat. Bovendien zien ze graag meer aanbod voor specifieke doelgroepen, meer lef en meer experiment. Niemand stelt dat het met minder kan.

Aanbevelingen

Zeven aanbevelingen lopen als een rode draad door de antwoorden:

  1. Maak infrastructuur toegankelijk en betaalbaar | Ruimte vinden voor burgers die willen vergaderen, samenkomen of creëren is niet altijd gemakkelijk. Nochtans dichten burgers cultuur- en gemeenschapscentra en bibliotheken een belangrijke rol toe als ontmoetingsplek.
  2. Investeer in de toekomst | Er moet ruimte zijn voor vernieuwing en experiment, voor individuele kunstenaars en gedurfde inspraakmodellen, voor jongeren in het publiek én op het podium.
  3. Zet meer in op de professionalisering van jonge kunstenaars | Gemeentes en steden zijn kweekvijvers van nieuw talent. Door het beter te ontsluiten ondersteun je de talentontwikkeling.
  4. Zorg voor een spelverdeler en help organisatoren | Er zijn heel wat bottom-up initiatieven van burgers en (amateurkunsten)verenigingen. Gemeenten moeten die activiteiten beter oppikken, versterken en omkaderen.
  5. Communiceer helder | Burgers weten te weinig met welke vragen ze wel of niet terecht kunnen bij hun gemeentebestuur.
  6. Genees regulitis | Wie activiteiten wil organiseren stoot te vaak op onduidelijke administratieve verplichtingen of zware procedures.
  7. Zoek naar evenwichten tussen centralisatie en decentralisatie | Sommige activiteiten hebben meer slagkracht op een hoger niveau, terwijl anderen net nabij moeten blijven.

Die aanbevelingen werden ook voorgesteld bij de presentatie van de resultaten in het Vlaams Parlement op 13 maart. 11 gemeenten die nu al op voorbeeldige manier hun burgers bij hun cultuurbeleid betrekken kregen er een erelintje van minister Gatz: Stekene, Maarkedal, Bonheiden, Temse, Tervuren, Wevelgem, Arendonk, Wuustwezel, Hoeilaart, Deerlijk en Eeklo ontvingen een lintje van de minister.

Over CultuurContentement

CultuurContentement was een initiatief van zes sectororganisaties: De Federatie, Forum voor Amateurkunsten (FvA), Overleg Cultureel Erfgoed (OCE), Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra (VVC) en Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) en werd uitgevoerd onder begeleiding van professor Ignace Glorieux en zijn college Franne Mullens van de VUB. 

Meer weten? Raadpleeg de website met het onderzoek hier. Je kan het rapport ook hier downloaden.

Beeld: Theater De Spiegel - CABAN door Sofie Wanten ©

downloads

Cultuurcontentement_Rapport_MedRes.pdf
6.76 MB