Voorstel taakloon in de maak

Vermeldt de cao van je sector arbeidstijden? Dan geldt de taakloonregeling niet voor jou, zegt de RVA. oKo en andere sociale partners van de betrokken paritaire comités spraken er begin deze maand over met minister Peeters.

Kunstenaars die betaald worden per opdracht kunnen met de taakloonregeling onder andere hun ontvangen vergoeding omzetten in een aantal gewerkte dagen, nodig om toegang te krijgen tot de werkloosheid. Maar vandaag past de RVA die regeling niet toe bij sectoren waar cao’s het loon linken met arbeidstijd. Cultuurloket, oKo en de betrokken paritaire comités bespraken de kwestie begin deze maand met minister van Werk Kris Peeters.

Werkgroep

De RVA terugfluiten kan de minister niet, maar hij kijkt wel uit naar de voorstellen van de sociale partners, waaronder oKo. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende ‘artistieke’ paritaire comités werkt nu intensief aan een aantal voorstellen op korte en lange termijn. De voorstellen werden al goedgekeurd door PC 303 (film) en PC 227 (audiovisueel). PC 304 en PC 329 bespreken ze in de loop van de maand maart. De ontwerptekst bespraken we al op 6 maart met minister Peeters.

Wat staat er in de ontwerptekst?

De werkgroep stelde voor om aantal objectieve criteria op te stellen waarmee de RVA-controleurs snel en correct kunnen beslissen of ze taakloon aanvaarden. Denk maar aan het opnemen van 'taakloon' in de arbeidsovereenkomst of een beoordeling op basis van contract in plaats van op sector. We zijn als sector ook vragende partij voor een regelmatig overleg met de RVA om de betrokkenheid te vergroten. Zo willen we van hen meer gedetailleerd cijfermateriaal over de werkloosheid in de sector en een aanpassing van de wat ons betreft onrechtvaardige cumulregel. Tot slot suggereren we om de geweigerde dossiers uit het verleden te herbekijken.

En op de lange termijn?

Voor de verdere toekomst pleit de werkgroep voor om een veel ruimere oefening te maken die betrekking heeft op alle korte tewerkstellingen in de sector. Een onderzoek ten gronde over atypisch werken in onze sectoren lijkt ons daarvoor nodig. We zijn ervoor dat de cumulregeling losgekoppeld wordt van de vergoedingswijze, maar dat er wel aandacht is voor de hoogte van het verdiende loon

Verdere stappen

PC 304 en 329 moeten het voorstel nog goedkeuren, maar minister Peeters gaat op basis van de ontwerptekst wel al in overleg met RVA. Eind maart hebben we een nieuwe afspraak met de minister. Dan zal de reactie van de RVA bekend zijn en kunnen we verdere concrete afspraken maken.