OKo stelt actieplan grensoverschrijdend gedrag voor in parlement

Afgelopen vrijdag was oKo samen met het Sociaal Fonds Podiumkunsten te gast in de Commissie Grensoverschrijdend gedrag van het Vlaams Parlement. Daar stelden we ons actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sector voor.

Seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer kan niet. Elke vorm ervan moet te allen prijze vermeden worden, vindt oKo. Sinds #metoo spannen we ons met hernieuwd inzicht en nog meer toewijding voor in. Daarom werkten we de afgelopen maanden aan een actieplan. Want hoewel werkgevers heel wat verplichtingen moeten volgen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en te bestraffen, in de praktijk blijkt dat de preventie- en welzijnsregelgeving in onze sector soms onvoldoende gekend is. Vaak is ze zo ook moeilijk toe te passen, bijvoorbeeld voor freelancers of de talrijke kleinere organisaties die onze sector rijk is. Daarom wordt grensoverschrijdend gedrag in kunstenorganisaties niet altijd op een gepaste manier aangepakt en is het probleem niet zo bespreekbaar als nodig is.

Wat staat er in het actieplan?

Slachtoffers moeten terecht kunnen bij een neutraal aanspreekpunt. Dat ontvangt meldingen, verzamelt ze en kan optreden als bemiddelende instantie. Slachtoffers kunnen er ook terecht voor de nodige informatie over psychosociale hulpverlening of juridische informatie. Ook organisaties moeten beroep kunnen doen op het aanspreekpunt, bijvoorbeeld als ze vragen hebben over de omgang met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. We gaan samen met het SFP op zoek naar gepaste financiering om zo’n aanspreekpunt professioneel in te richten.

Daarnaast willen we zoveel mogelijk informatie, tools en instrumenten aanreiken die vermijden dat het tot grensoverschrijdend gedrag komt. Daarom zetten we maximaal in op preventie: op niveau van de sector, de organisaties en de medewerkers. Het aanspreekpunt zal een brede informatiecampagne voeren over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Verder werken we onder meer aan een integriteitscode en een competentietool ethisch en respectvol handelen voor leidinggevenden, aan opleidingen zoals assertiviteitstrainingen en aan instrumenten waarmee ook tijdelijke medewerkers en freelancers snel hun weg vinden in het preventiebeleid van elke organisatie.

Bovendien willen we samen met alle relevante actoren de discussie voeren over grenzen binnen het artistieke proces. We pleiten ervoor aan het begin van elke creatie het met de hele artistieke ploeg te hebben over de verwachtingen, de risico’s en ieders grenzen bij het maakproces.

Passage in het parlement

Op 2 maart nodigde de Commissie Grensoverschrijdend gedrag van het Vlaams Parlement ons samen met het Sociaal Fonds uit om ons actieplan toe te lichten. Ook de vakbonden waren aanwezig. Onze volledige presentatie is online te herbekijken.

Wat zijn de volgende stappen?

Nog in het voorjaar plannen we een aantal sessies en opleidingen om jullie te informeren, onze nieuwe instrumenten voor te stellen en het debat samen te voeren. Zo werken we aan een sessie over het juridische kader en HR-methodes in samenwerking met het SFP. Daarnaast blijven we in contact met minister Gatz, die volop werkt aan een sectoroverschrijdende aanpak van het probleem en daar tegen de zomer grote stappen in wil zetten. Waar mogelijk en wenselijk stemmen we onze initiatieven af met de beleidsmakers.

We blijven jullie bovendien informeren over de voortgang in het dossier. Zo mogen jullie in de komende oKo-nieuwsbrieven een rubriekje verwachten over grensoverschrijdend gedrag. Elke editie lichten we concrete tools en instrumenten toe. En ook de kennisbank vullen we aan met de nodige informatie.

© Beeld: Kurt Van der Elst