Jongerencultuurcommunicatie door de ogen van de jeugd

BILL, voormalig CJP, organiseert verschillende ontbijtsessies over cultuurcommunicatie naar jongeren. Via welke kanalen en met welke boodschap spreek je jongeren aan? Waarop moet je letten als je met jouw communicatie jongeren wil triggeren? Houden ze van een energieke, herkenbare of net eenvoudige vormgeving? Ze stelden deze vragen aan de experts bij uitstek: de jongeren zelf! Hun ideeën en input zijn het ideale startpunt voor innovatie in het veld.

Onder het motto ”Mogen we even door jullie ogen kijken?” legde BILL een aantal algemene communicatievragen én enkele concrete flyers, affiches en sociale mediaberichten voor aan meer dan 700 jongeren. Naast een online-enquête, brachten we ook enkele tientallen jongeren in kleine groepen samen om diepgaander in discussie te gaan over cultuurcommunicatie. Tijdens de BILL-ontbijtsessies lichten we de resultaten van dit onderzoek toe en maken we een terugkoppeling ervan naar de praktijk.

De ontbijtsessies zijn er voor iedereen die met jeugd en/of cultuur bezig is en worden georganiseerd in verschillende steden: van Oostende tot Gent. Klik hier voor meer informatie en om te zien wanneer er een sessie bij jou in de buurt georganiseerd wordt.