Kom jij het oKo-team versterken?

We zijn op zoek naar een nieuwe communicatiemedewerker! Ken jij of ben jij de perfecte kandidaat die het oKo-team kan versterken op vlak van communicatie? Stuur dan voor 24 november 2017 een motivatiebrief en je cv naar info@overlegkunsten.org. Spread the word!


Functieomschrijving

Doel van de functie is om oKo als netwerk van leden optimaal te laten functioneren door het delen van interne en externe kennis en informatie, door leden te ondersteunen in (de ontwikkeling van) hun professioneel handelen als organisaties en door efficiënte communicatie tussen de leden en het oKo-secretariaat te verzorgen. Voorts is het doel om het belang van de kunsten in de publieke opinie, bij decisionmakers en in de samenleving te verduidelijken en om het draagvlak voor kunstenbeleid te ondersteunen en te vergroten.

Daartoe maakt de medewerker communicatie, in nauwe samenwerking met de algemeen directeur, met het oKo-team en de oKo-leden een concreet strategisch actieplan op waarbij hij/zij in eerste instantie verantwoordelijk is voor de implementatie en de uitvoering ervan. Doelgroepen voor zijn/haar acties zijn de huidige en toekomstige ledenorganisaties binnen het oKo- netwerk enerzijds en de beleids- en opiniemakers en de stakeholders van kunst en cultuur anderzijds.

De algemeen directeur is de woordvoerder en eindredacteur. De medewerker communicatie valt onder de rechtstreekse hiërarchische lijn van de algemeen directeur en werkt heel nauw met haar samen.

Klik hier om de uitgebreide vacature te bekijken

downloads

oKo - Vacature medewerker communicatie.pdf
155.84 KB