oKo jaarverslag 2016

“Verbeelding is een spier die je moet trainen”. – Jan Zoet

204 kunstenorganisaties uit Vlaanderen en Brussel, leden van Overleg Kunstenorganisaties, hebben in 2016 wederom met toewijding, geduld en verbeelding samen aan de weg naar een beter kunstenveld en een adequaat kunstenbeleid getimmerd. Je leest er alles over in ons jaarverslag.

2016 was ook het jaar waarin de regering besloot op welke wijze de kunstenorganisaties hun plannen voor de komende 5 jaar al dan niet mogen realiseren. De sector is dankbaar voor het blijvende basisvertrouwen dat de samenleving toont. Tegelijkertijd moesten we vaststellen dat de regering besloot dat ze de besparingen van 2012 en 2013 niet terug kon draaien. Daardoor kunnen veel artistieke professionele plannen, die goed beoordeeld werden, helaas toch niet tot uitvoering komen. Er is ondertussen veel artistieke potentie die vruchtbare en stabiele bodem zoekt om te mogen bijdragen aan een creatieve en veerkrachtige samenleving.

Systemen grondig veranderen en de spelregels wijzigen, daar hebben we in 2016 heel wat voorbeelden van gezien: overdracht van de provinciale middelen, een vernieuwd Kunstendecreet met een nieuw digitaal aanvraagsysteem en een nieuwe beoordelingsprocedure. Verandering kan zuurstof creëren maar het is ondertussen duidelijk dat het slagen van dit type ideaal-gedreven systeeminnovatie, vooral afhangt van een duurzaam en grondig afstemmingsproces tussen initiatiefnemers, stakeholders, uitvoerders en beoogde gebruikers. Een proces waar oKo in 2016 hard op heeft ingezet en waarin we blijven investeren. Ook in de jaren die komen.

Wetenschappelijke toekomstverkenningen, zoals die van het Institute for the Future (Phoenix University), duwen ons namelijk met de neus op de feiten. Dé sleutelvaardigheden die cruciaal zijn voor de toekomst van mens, organisatie, wetenschap en maatschappij zijn vooral cross-culturele competenties, innovatief denken en betekenis verlenen. Competenties die een beroep doen op de verbeelding, creativiteit en het cultureel bewustzijn. Geen ontwikkeling van deze skills zonder de goed getrainde spier van verbeelding, zoals Jan Zoet, mijn Nederlandse collega-voorzitter van Kunsten ’92 neerschreef. Langs deze weg wil ik alle oKo-leden, het secretariaat, partnerorganisaties en beleidsmakers danken voor hun inzet in 2016. We blijven de spier trainen.

  

Luk Van den bosch
Voorzitter oKo

Klik hier voor het oKo-jaarverslag 2016